ROEN

Programari

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura ca va oferim cea mai buna experienta online si pentru a ne adapta în mod constant, la nevoile dumneavoastra. Folosim, de asemenea, cookie-uri pentru a va oferi caracteristici utile si functionalitate optima. Pentru a folosi web site-ul cu maxim de confort, va rugam sa activati optiunea de acceptare a cookie-urilor de pe pagina noastra de internet.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Dental Breeze, furnizor de servicii stomatologice considera ca orice detinere, transfer si prelucrare a datelor cu caracter personal, trebuie sa fie efectuata in deplina concordanta cu prevederile legale ale Regulamentului UE 2016/679, si va asigura ca va respecta dreptul la confidentialitatea datelor Dumneavoastra personale.

Prin aceasta declaratie, dorim sa va aducem la cunostinta politica de confidentialitate pe care Dental Breeze se bazeaza in relatia cu Dumneavoastra privind datele personale pe care ni le furnizati, si consideram ca este absolut necesar sa va informam de tipurile de date si modul de utilizare al acestora, dar mai ales sa va oferim siguranta confidentialitatii depline.

Politica de protejare a datelor personale pe care Dental Breeze le proceseaza, se bazeaza pe urmatoarele principii:

 • Instiintarea privind datele personale ce urmeaza a fi colectate si scopul acestora;
 • Colectarea datelor va fi efectuata intr-o maniera transparenta si legitima;
 • Orice schimb de informatie se va face intr-un mod explicit si numai in scopurile ce tin de procedurile aduse la cunostinta, respectand minimalizarea datelor;
 • Asigurarea confidentialitatii datelor personale prin acuratete, limitari de scop si de stocare;
 • Odata cu luarea la cunostinta a prezentei unor date eronate, acestea sunt corectate sau sterse fara intarzieri;
 • Toate datele vor fi pastrate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara, fiind implementate masuri impotriva accesului neautorizat;

Drepturi de care beneficiati conform Regulamentului UE 2016/679:

 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de interventie asupra datelor (de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor Dumneavoastra, incomplete sau inexacte);
 • Orice schimb de informatie se va face intr-un mod explicit si numai in scopurile ce tin de procedurile aduse la cunostinta, respectand minimalizarea datelor;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc;
 • Dreptul de a fi informat;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) sau instantelor competente daca apreciati ca drepturile Dumneavoastra nu sunt respectate;
 • Dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrarii datelor Dumneavoastra cu caracter personal si dreptul la portabilitatea acestora.

Scop

Scopul acestei politici este de a ne asigura că Dental Breeze respectă legislația aplicabilă privind Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR).

În această politică privind confidențialitatea, „noi”, „al nostru” inseamna „Dental Breeze”.

Sfera politicii noastre privind confidențialitatea

Această politică privind confidențialitatea se aplică oricarei persoane care interactioneaza cu Dental Brezee privind serviciile noastre („dvs.” „al dvs.”), in orice mod (de exemplu, în incinta clinicii noastre, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon). Oricând, va putem oferi mai multe informatii privind confidențialitatea dacă este necesar, pentru metode speciale de contact sau în legatură cu servicii specifice.

Dental Breeze nu transferă datele Dumneavoastră către niciun terț, sub niciun motiv, exceptându-le pe cele solicitate pe cale legală.

Modul in care colectam date cu caracter personal

Colectam informatii cu caracter personal de la dvs. si de la terti (orice persoana care actioneaza in numele dvs., formulare online, apelurilor telefonice, cu consimtamântul clar al persoanei cu care interactionam, compania angajatoare, brokeri, etc).

Când ne furnizati informatii despre alte persoane, trebuie sa va asigurati ca acestia au vazut o copie a acestei politici privind confidentialitatea si sunt de acord sa ne furnizati informatiile lor.

Colectam informatii personale de la dvs.:

 • Prin intermediul contactului cu noi, accesul în clinica noastră, prin telefon, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin posta, prin completarea unei cereri sau alte formulare, prin intermediul social media sau fata in fata (de exemplu, in cadrul consultatiilor medicale, diagnostice si tratamente).

Pentru toți clienții nostri, putem colecta informații de la:

 • părinții sau tutorii dvs. dacă aveti vârsta mai mica de 18 ani;
 • angajatorul dvs. daca acesta a încheiat pentru dvs un contract de prestări servicii;
 • un membru al familiei sau altcineva care actioneaza in numele dvs.;
 • medici, alti clinicieni si profesionisti in asistenta medicala, spitale, clinici sau alti furnizori de asistenta medicala;
 • orice furnizori de servicii care lucreaza cu noi in legatura cu produsul sau serviciul pentru dvs., daca nu va este furnizat direct de noi, precum furnizarea de tratament stomatologic;
 • surse de informare disponibile publicului larg.

Categorii de date cu caracter personal care sunt prelucrate de clinica Dental Breeze

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, clinica Dental Breeze prelucreaza datele pe care le furnizati in mod direct sau ne sunt furnizate, precum si date pe care le generam pe baza acestora, respectiv: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, sex, data/ locul nasterii, vârsta, cetatenia, nationalitate, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de e-mail, telefon fix/mobil, semnatura, inregistrari video, orice opinii pe care ni le transmiteti sau orice opinii pe care le postati public despre noi pe retelele de socializare sau pe care le faceti cunoscute pe alte canale publice, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct.

Totodata, clinica Dental Breeze prelucreaza date medicale (date sensibile): simptome, boli anterioare, analize, rapoarte medicale, medicamente administrate in trecut, analize si alte servicii pe care le accesati in cadrul Dental Breeze, rezultatele analizelor si investigatiilor pe care le efectuati, tratamentul prescris; medicul ce v-a consultat; recomandari medicale, date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei/partenerului de viata, date biometrice, informatii personale de la persoanele care ingrijesc pacientul, cum ar fi rudele si profesionistii in domeniul sanatatii sau al asistentei sociale si orice alte informatii pe care pacientul ni le ofera cu privire la membri de familie, parteneri si la relatiile de rudenie.

Este important sa avem o imagine completa a pacientului, deoarece acest lucru ii va ajuta pe medicii si colaboratorii clinicii Dental Breeze sa va furnizeze planuri adecvate de tratament si ingrijire in functie de nevoile dvs. In cazul in care pacientul refuza sa furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal, inclusiv date sensibile, sau isi exercita drepturile de stergere, restrictionare, opozitie, in conditiile prevazute de lege, este foarte posibil ca Dental Breeze sa nu poata sa isi indeplineasca scopul de furnizor de servicii medicale de specialitate stomatologie ca urmare a imposibilitatii de prelucrare de date personale prezentate in prezenta Politica.

Temeiurile pe baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

Temeiurile pe baza carora procesam datele dumneavoastra cu caracter personal sunt  urmatoarele:

 • Pentru a incheia sau executa un contract cu dumneavoastra conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”;
 • Pe baza consimtamântului dumneavoastra putem prelucra datele pentru comunicari de marketing conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv „ persoana vizata si-a dat consimtamântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;
 • entru indeplinirea unei obligatii legale, cum ar fi obligatia de a comunica informatii catre autoritatile publice sau entitati autorizate de acestea, sau pentru a indeplini obligatia de arhivare in conformitate cu art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului” ;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor noastre legitime, in conformitate cu art. 6, alin 1 lit f) din GDPR, respectiv „ prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta… ” , cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

Temeiurile pe baza carora prelucram datele dumneavoastra sensibile sunt:

 • Prelucrarea este necesara in scopul evaluarii capacitatii de munca, in vederea angajarii sau a evaluarii periodice, in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. b) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi juridice ale operatorului sau ale persoanei vizate….”.
 • Prelucrarea este necesara in situatii de urgenta medicala sau incapacitatea dumneavoastra de a va da acordul cu privire la prelucrare, in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. c) din GDPR:” prelucrarea este necesara pentru protejarea  intereselor vitale ale persoanelor vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizata  se afla in imposibilitate fizica sau juridica de a-si da consimtamântul”;
 • Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta, in situatia in care apar dezacorduri , in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. f) din GDPR: “prelucrarea este necesara pentru constatarea , exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau ori de cate ori instantele actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare”
 • Prelucrarea este necesara pentru prestarea efectiva a serviciului medical dentar, având in vedere specificul activitatii noastre, in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”
 • Prelucrarea este necesara in scopul arhivarii publice, in conformitate cu art. 9, alin.2 , lit. j) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica….”

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personl procesate de catre Dental Breeze:

Datele cu caracter personal pe care le colectam sunt prelucrate pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri:

 • prestarea de servicii medicale, inregistrarea serviciilor medicale prestate, informare cu privire la programari si rezultatele serviciilor prestate;
 • derularea oricaror raporturi juridice stabilite intre Dental Breeze si pacient;
 • indeplinirea obligatiilor legale cu privire la sanatate, securitate, mentinerea evidentelor si a altor obligatii impuse prin lege;
 • instruirea si educarea profesionistilor din domeniul sanatatii;
 • examinarea includerii in studii de cercetare sau studii clinice;
 • prevenirea fraudelor;
 • pastrarea si arhivarea documentatiei contractuale si medicale si/sau ale altor dispozitive ce contin date cu caracter personal si date sensibile;
 • gestionarea sistemelor de comunicatii si IT (tehnologia informatiei), inclusiv a securitatii IT;
 • supravegherea spatiilor clinicii Dental Breeze conform dispozitiilor legale, prin intermediul sistemele CCTV montate pentru supravegherea spatiilor.
 • constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale clinicii Dental Breeze in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens.
 • scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea de servicii, inclusiv oferirea de servicii promotionale sau abonamente de servicii medicale, prin orice mijloace de comunicare;
 • scopuri de marketing simplu, inclusiv prin efectuarea de sondaje cu privire la activitatea clinica Dental Breeze si a partenerilor contractuali.

Atunci când este posibil, vom cauta intotdeauna anonimizarea / pseudonimizarea informatiilor personale pentru a proteja confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Procesam informatii din categoriile speciale despre dvs. deoarece:

 • sunt necesare pentru a evalua daca puteti lucra, pentru diagnosticul medical stomatologic, pentru a furniza tratament medical stomatologic, sau pentru a gestiona asistenta medicala stomatologica (inclusiv monitorizarea faptului ca indeplinim asteptarile in privinta performantei noastre clinice);
 • sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii si protectiei sociale;
 • sunt necesare pentru un scop menit sa protejeze publicul impotriva necinstei, a malpraxisului sau a altor comportamente necorespunzatoare;
 • sunt necesare in cazul unui litigiu, pe baza interesului legitim al Dental Breeze;
 • sunt necesare pentru protejarea interesului dvs vital;
 • este in interesul public, in conformitate cu legile aplicabile;
 • unt informatii pe care le-ati facut publice; sau
 • avem permisiunea dvs. conform celei mai bune practici, va vom solicita permisiunea pentru a prelucra informatiile cu caracter personal daca nu exista niciun alt motiv legal pentru a le prelucra. Daca trebuie sa va cerem permisiunea, vom clarifica ca acesta este ceea ce cerem si va vom ruga sa confirmati alegerea de a ne da aceasta permisiune. Daca nu putem furniza un produs sau serviciu fara permisiunea dvs., vom clarifica acest lucru atunci când va cerem permisiunea. Daca mai târziu va retrageti permisiunea, nu va vom mai putea furniza un produs sau un serviciu care se bazeaza pe obtinerea permisiunii dvs.

Interesele legitime ale prelucrarii datelor cu caracter personal de Dental Breeze:

Va prelucram informatiile cu caracter personal pentru o serie de interese legitime, inclusiv gestionarea tuturor aspectelor legate de relatia noastra cu dvs., pentru marketing, pentru a ne ajuta sa ne imbunatatim serviciile si produsele si pentru a ne exersa drepturile sau pentru a rezolva reclamatii.

Interesul legitim este unul dintre motivele legale pentru care va putem procesa informatiile cu caracter personal. Luând in considerare interesele, drepturile si libertatile dvs., interesele legitime care ne permit sa va prelucram informatiile cu caracter personal includ:

 • sa gestionam relatia noastra cu dvs., cu afacerea noastra si cu tertii care furnizeaza produse sau servicii pentru noi (de exemplu, pentru a va programa la un serviciu solicitat, pentru a verifica daca ati primit un serviciu);
 • recuperarea creantelor;
 • prelucrarea datelor in cazul unui litigiu;
 • supravegherea video pentru siguranta dvs si a angajatilor/bunurilor companiei;
 • investigarea si raportarea breselor de securitate;
 • monitorizarea apelurilor telefonice;
 • sa ne asiguram ca reclamatiile sunt tratate eficient si sa investigam reclamatiile (de exemplu, putem solicita informatii furnizorului dvs. de tratament stomatologic pentru a ne asigura ca primim informatii exacte si pentru a monitoriza calitatea tratamentului si asistentei stomatologice);
 • sa ne actualizam evidentele si sa va oferim materiale de marketing permise de lege;
 • pentru cercetare si analiza statistica, astfel incât sa putem monitoriza si imbunatati produsele, serviciile si site-ul web;
 • pentru a monitoriza cât de bine ne indeplinim asteptarile clinice de performanta in cazul furnizorilor de asistenta medicala stomatologica;
 • sa impunem sau sa aplicam termenii si conditiile noastre pentru utilizarea site-ului, termenii si conditiile noastre privind alte contracte, sau sa protejam drepturile, proprietatea sau siguranta noastra (sau clientilor sau altor persoane);
 • sa ne exercitam drepturile, sa ne aparam de reclamatii si sa respectam legile si reglementarile care ni se aplica noua si tertilor cu care lucram; si
 • sa participam la, sau sa facem obiectul, oricarei vânzari, cumparari, fuziuni sau preluare a Dental Breeze sau a unei parti din acesta.

Distribuirea informatiilor dvs.

Distribuim informatiile dvs. in cadrul Dental Breeze, persoanelor care actioneaza in numele dvs. (de exemplu brokeri si alti agenti) si altor persoane care ne ajuta sa furnizam servicii (de exemplu, furnizorii de ingrijire medicala si furnizorii de asistenta medicala) sau de la care avem nevoie de informatii pentru a ne permite sa gestionam sau sa confirmam cererile de despagubire sau drepturile. De asemenea, va distribuim informatiile in conformitate cu legea.

Este necesar sa distribuim uneori informatiile dvs. altor persoane sau organizatii in scopurile stabilite in aceasta politica privind confidentialitatea.

Categorii de destinatari catre care pot fi dezvaluite datele cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Dental Breeze poate sa dezvaluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal (inclusiv datele sensibile) catre urmatoarele categorii de destinatari:

 • pacientului direct si/sau reprezentantilor legali,
 • persoanelor fizice sau juridice imputernicite de catre Dental Breeze,
 • medicilor colaboratori si alti furnizorilor de servicii medicale,
 • institutiilor sau autoritatilor publice din Romania sau din strainatate (Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, si altele)
 • partenerilor contractuali (cu titlu exemplificativ: furnizori de servicii, societati de arhivare-stocare-distrugere documente fizice, contabili, auditori, consultanti juridici si alti consultanti profesionali, furnizori de servicii de IT sau de marketing),
 • societatilor de asigurare si reasigurare, oricaror achizitori sau posibili achizitiori relevanti din sectorul medical sau din alte sectoare.
 • potentialului cumparator sau vânzator al acelei afaceri sau acelor active, daca Dental Breeze vindem sau cumparam orice afacere sau bunuri;
 • unui tert care preia Dental Breeze (in acest caz, informatiile cu caracter personal pe care le detinem cu privire la clientii sau vizitatorii site-ului, pot fi una din activele pe care tertul le preia).

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal:

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Dental Breeze va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor medicale, precum si ulterior, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv dispozitiile legale cu privire la arhivare si anume pentru o perioada de 30 ani. In urma expirarii termenelor legale de arhivare pentru serviciile medicale, 30 ani, Dental Breeze poate sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice sau de cercetare.

Drepturile pacientului

In conditiile prevazute de legislatia in vigoare pacientul are urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege – este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, sa se anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice si de cercetare;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari catre office@dentalbreeze.ro;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate; si
 • dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pacientul isi poate exercita fiecare drept prin transmiterea unei cereri scrise (in format electronic la receptia clinicii Dental Breeze /electronic prin e-mail la adresa: office@dentalbreeze.ro), insotita de o copie o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil sa fie nevoie sa solicitam informatii specifice de la dvs. pentru a ne ajuta sa va confirmam identitatea si sa va asiguram dreptul de a va accesa datele dvs. personale (sau de a va exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dvs.). Aceasta este o masura de securitate pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul sa o primeasca. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dvs. de a accelera raspunsul nostru. La orice solicitare primita din partea pacientului clinica Dental Breeze va raspunde intr-un termen maxim de 30 zile de la data inregistrarii cererii.

Securitatea prelucrarii:

Dental Breeze acorda o importanta deosebita prelucrarii in conditii de securitate si confidentialitate a datelor dvs. si utilizeaza ori de câte ori este posibil, cele mai noi tehnologii si metodologii din domeniu.

Astfel, Dental Breeze va realiza transmiterea de date atât in cadrul retelei sale cât si când e cazul in afara ei, numai prin utilizarea unor metode de criptare sigure si actualizate la zi. De asemenea, pe parcursul procesarii operationale a datelor cu caracter personal si datelor speciale, va utiliza de fiecare data când este posibil metode moderne de pseudonimizare si anonimizare, minimizând astfel riscul aparitiei unor brese de securitate.

Dental Breeze va procesa intotdeauna numai datele care ii sunt absolut necesare in conformitate cu scopul si temeiurile legale.

DentalBreeze va respecta drepturile cu privire la viata Dumneavoastra privata, si pune in aplicare toate principiile descrie mai sus, oferind in orice moment disponibilitatea de a dovedi ca se conformeaza noilor prevederii legale ale Regulamentului UE 2016/679.

Nefurnizarea datelor dvs.:

In cazul in care nu sunteti de acord cu furnizarea datelor dumneavoastra, ne aflam in imposibilitatea de a va putea oferi serviciile pe care le solicitati.

Date de contact privind protectia datelor:

Daca aveti intrebari, comentarii, reclamatii sau sugestii privind aceasta politica sau orice alte preocupari legate de modul in care procesam informatiile despre dvs. ne puteti contacta la:
office@dentalbreeze.ro

De asemenea, aveti dreptul sa trimiteti o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Intrare in vigoare si revizuire:

Aceasta politica a fost adoptata de Echipa de Conducere a Societatii si intra in vigoare imediat dupa adoptare.

Politica va fi revizuita anual, chiar daca nu s-au facut modificari in continutul acesteia sau ori de câte ori Societatea considera necesar.

In vigoare din data de 19.01.2020